Nendoroid Philza

Nendoroid Philza là Nendoroid có hình dạng của Philza, một nhân vật người máy nổi tiếng của Nhật Bản. Nendoroid Philza là figure mới nhất từ Philza Figures Shop, một công ty đồ chơi được thành lập vào năm 2014.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.